Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom – návrh

SÚBOR
Dátum: 25.03.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 224
2 min. čítania
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom – návrh

verejná vyhláška

Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie


Obec Trnovec nad Váhom týmto oznamuje, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začalo dňom 25.03.2024 prerokovávať územnoplánovaciu dokumentáciu Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom – Návrh. 


V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podávať pripomienky ku konceptu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. Kompletná dokumentácia Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom –Návrh je k dispozícii - k nahliadnutiu na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom, každý deň v úradných hodinách a na webovej stránke www.trnovecnadvahom.sk.


Proces obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 400.


Pripomienky podávajte v písomnej forme do 25. 04. 2024 na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom.

 

Návrh Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Trnovec nad Váhom sa nachádza v prílohe.

 

zvesené 22. 4. 2024
                                                                                                                           

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
08 Regulácia územia NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 1.07 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
ZD2 ÚPN-O TnV Návrh ZÁVÄZNÁ ČASŤ Veľkosť: 421.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
ZD2 ÚPN-O TnV Návrh SMERNÁ ČASŤ Veľkosť: 545.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
01 Širšie vzťahy SÚTLAČ ZD2 TnV Veľkosť: 8.34 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
03 Ochrana prírody a krajiny SÚTLAČ ÚPN+ZD1 TnV Veľkosť: 2.38 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
02 Komplexný výkres SÚTLAČ ÚPN+ZD1 TnV Veľkosť: 2.36 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
07 Verejnoprospešné stavby SÚTLAČ ÚPN+ZD1 TnV Veľkosť: 2.02 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
04 Dopravné vybavenie SÚTLAČ ÚPN+ZD1 TnV Veľkosť: 2.03 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
05 Technické vybavenie SÚTLAČ ÚPN+ZD1 TnV Veľkosť: 1.98 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
07 Verejnoprospešné stavby NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 1.13 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Oznámenie o SD ZaD č. 2 ÚPN-O Trnovec nad Váhom Veľkosť: 878.6 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
05 Technické vybavenie NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 1.13 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
04 Dopravné vybavenie NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 1.13 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
03 Ochrana prírody a krajiny NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 1.13 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
06 Perspektívne použitie PPF NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
02 Komplexný výkres NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 1.13 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
08 Regulácia územia SÚTLAČ ÚPN+ZD1 TnV Veľkosť: 783.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
06 Perspektívne použitie PPF SÚTLAČ ÚPN+ZD1 TnV Veľkosť: 825.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
01 Širšie vzťahy NÁVRH ZD2 TnV Veľkosť: 503.8 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024