Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie - "Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov"

Informácia pre obyvateľov

Dátum: 12.09.2019

Autor: Administrátor

UPOVEDOMENIE o doručení rozhodnutia – informovanie verejnosti – „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“ – Zdroje Zeme, a. s. 

Dňa 10. 9. 2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané rozhodnutie Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/006116-25 o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

 

Rozhodnutie nájdete v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zdroje Zeme - rozhodnutie EIA Veľkosť: 1.58 MB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019