Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Prednostka OcÚ
Mgr. Nikoleta Vargová
tel.: 031/7781496, 0917 873 524
prednosta@trnovecnadvahom.sk

Sekretariát
Mzdy a personalistika
Ing. Daša Hasztermanová
tel.: 031/7781496
sekretariat@trnovecnadvahom.sk

Spoločný stavebný úrad
Denisa Keszelyová
tel.: 031/7781496
stavebny@trnovecnadvahom.sk

Gabriel Réső
tel.: 031/7781496

Ekonomický referát
Marta Szabová
tel.: 031/7781496
uctaren@trnovecnadvahom.sk

Referát spisovej služby, kultúry a školstva
Iveta Mesárošová
tel.: 031/7781496, 0910 395 599
kniznica@trnovecnadvahom.sk

Referát daní a poplatkov, pokladňa
Andrea Hrotáková
tel.: 031/7781496
andrea.hrotakova@trnovecnadvahom.sk

Referát bytového hospodárstva, pokladňa
Gabriela Miklová
tel.: 031/7781496
gabriela.miklova@trnovecnadvahom.sk

Referát sociálnej práce
PhDr. Kristína Gašparíková Novotná
tel.: 031/7781496
kristina.gasparikova@trnovecnadvahom.sk

Matrika a referát vnútornej správy
PhDr. Kristína Gašparíková Novotná
tel.: 031/7781496
kristina.gasparikova@trnovecnadvahom.sk

Iveta Mesárošová
tel.: 031/7781496
iveta.mesarosova@trnovecnadvahom.sk

Vedúci referátu technického, verejnej zelene a odpadového hospodárstva 
PhDr. Ladislav Berecz
tel. : 031/7781496
mobil: 0917 621 435
technicky@trnovecnadvahom.sk