RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6928/n 6928 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/poziadnici-ohen-voda_29619f_md_ec5829_sm.jpg Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6907/n 6907 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/information-2910636_960_720_dc86b7_md_e32ebb_md_543bec_md_a3a190_md_89fcea_md_7e7d37_md_9b18ad_sm.jpg Pozvánka na 8. zasadnutie OZ http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6719/n 6719 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/session-2548826_960_720_db4209_md_25e6be_md_afc14c_md_d87794_md_fa477c_sm.jpg Cesta I/75 Šaľa - rozhodnutie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6711/n 6711 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/o1new_4494b0_md_e4c42e_sm.jpg Zrušenie rozhodnutia http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6703/n 6703 Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/zmluva-dohoda-podpis_96b285_sm.jpg Dotazník pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6676/n 6676 prieskum verejnej mienky http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/checklist-3693113_960_720_57ba53_sm.jpg VZN č. 5/2019 - návrh http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6642/n 6642 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2017 http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/information-2910636_960_720_dc86b7_md_7c1a0e_md_1747b4_md_d6b293_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6634/n 6634 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/shield-286711_960_720_b40d54_md_d57817_md_e40274_md_172666_md_60a742_md_41ae5f_sm.jpg Oznámenie o navrhovanej činnosti - zaslanie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6631/n 6631 Areál Zdroje Zeme Horný Jatov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/pen-631321_960_720_7613a6_md_fe36c2_md_04e7f1_md_603e31_md_26cbe4_sm.jpg "Močovina 3" - rozhodnutie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/6532/n 6532 právoplatnosť rozhodnutia http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/warming-2370285_960_720_d625e5_md_cfa9c9_sm.jpg