RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Pozvánka na 12. zasadnutie OZ http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8627/n 8627 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/session-2548826_960_720_db4209_md_25e6be_md_d54a4c_md_ed90f4_md_58967f_sm.jpg Súhlas na výrub dreviny http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8556/n 8556 Rozhodnutie http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/fountain-pen-1053697_960_720_4e4148_md_a59fcf_md_559d3c_sm.jpg "Zariadenie na produkciu argónu" - rozhodnutie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8513/n 8513 Informovanie verejnosti http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/zmluva-dohoda-podpis_12601e_md_d693ac_md_438f72_md_bb6952_md_b495ab_sm.jpg VZN o dani z nehnuteľností - návrh http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8469/n 8469 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/money-2724235_960_720_2c3fde_md_14995d_md_72ee80_md_c45b17_sm.jpg Návrh programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2020 http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8413/n 8413 a výhľadových rozpočtov na roky 2021 - 2022 http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/peniaze-mena-euro_ff36b2_md_a14cc8_sm.jpg Zberný dvor a kompostáreň - oznámenie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8396/n 8396 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/garden-waste-1047259_960_720_ff002a_md_6c1fba_md_43390e_sm.jpg Rozsah hodnotenia pre navrhovanú činnosť http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8395/n 8395 Centrum cirkulárnej ekonomiky Šaľa http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/zmluva-dohoda_f30b0e_md_a0d873_md_2dc0fe_md_ab2270_sm.jpg VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8300/n 8300 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/document-428338_960_720_cd1a0c_md_1dd500_md_131ed5_md_f4f542_sm.jpg Oznámenie o predaji nehnuteľností v majetku obce Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8292/n 8292 Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/fountain-pen-1053697_960_720_4e4148_md_a59fcf_md_c92010_md_cfd490_sm.jpg Výzva na odstránenie porastov http://trnovecnadvahom.sk/sprava/8188/n 8188 Informácia pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2019/strommast-2291381_960_720_61004e_md_be7c5c_sm.jpg