RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Za Erikou Fülöpovou http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15516/n 15516 smútime za našou poslankyňou http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/candles-209157_1920_ae6015_sm.jpg Zber papiera z domácností http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15514/n 15514 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/bundle-1853667_960_720_9ed6f4_md_e75e0e_md_e606e1_md_8d9d26_md_35e715_sm.jpg Pozvánka na 18. zasadnutie OZ http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15480/n 15480 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/conference-1886023_960_720_44d4b8_md_416d1b_md_e885fb_sm.jpg Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15454/n 15454 právoplatnosť rozhodnutia http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/information-2910636_960_720_dc86b7_md_e32ebb_md_543bec_md_a3a190_md_89fcea_md_7e7d37_md_ba2b52_md_6655ce_md_ff19fc_md_d9b648_sm.jpg "Cesta I/75 Šaľa obchvat" - rozhodnutie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15371/n 15371 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/o1new_4494b0_md_e4c42e_md_a88f6d_md_de944d_md_494ff9_sm.jpg Územný plán mesta Šaľa - zmeny a doplnky č. 7 http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15334/n 15334 zverejnenie záväznej časti http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/envelope-1829509_960_720_0e24ad_md_e15a9c_sm.jpg Návštevy v ZOS - podmienky na umožnenie návštev http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15331/n 15331 Informácia pre záujemcov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/dochodca-dochodok_09d014_sm.jpg Odporúčanie pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15263/n 15263 komunikácia s obecným úradom http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/ou_003_aff2e6_md_2e8732_md_a36c01_md_1c493c_md_b4bc7b_md_864727_md_8525a8_md_dd8ae2_md_0d30cd_sm.jpg Oznámenie o mieste uloženia písomnosti http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15279/n 15279 informácia http://trnovecnadvahom.sk/data/cuet/cuet_sm.jpg Návrh na zmenu VZN č. 1/2020 http://trnovecnadvahom.sk/sprava/15239/n 15239 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/note-3047435_960_720_f81b23_md_210c9a_md_e78d96_sm.jpg