RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Zberný dvor - informácia http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21956/n 21956 upozornenie pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/garden-waste-1047259_960_720_ff002a_md_6c1fba_md_43390e_md_563d0e_sm.jpg Zber skla z domácností http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21915/n 21915 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/shard-444631_960_720_484f15_md_ba7354_md_630925_sm.jpg Začína asistované sčítanie obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21772/n 21772 informácia o kontaktnom mieste http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/prezentacia1_4d812c_sm.jpg Doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022 http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21712/n 21712 rozhodnutie http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/fountain-pen-1053697_960_720_4e4148_md_6c1fe4_md_34746d_md_5d087a_md_0505be_sm.jpg Informácia o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21631/n 21631 informovanie verejnosti http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/zmluva-dohoda-podpis_12601e_md_cf4673_md_a5e528_sm.jpg Zápis do materskej školy http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21637/n 21637 informácia pre rodičov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/kid-5020226_1920_ed227e_md_6081d6_sm.jpg Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21709/n 21709 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/pero-zapisnik_5263cc_md_bf5692_md_59beb6_md_793b3b_md_dd1166_md_01e962_md_92a8cf_sm.jpg Pracovná ponuka - opatrovateľ/opatrovateľka http://trnovecnadvahom.sk/sprava/20943/n 20943 oznámneie o voľnom pracovnom mieste http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_ade07c_md_c69c11_md_d06ab9_md_0f3241_sm.jpg Oznámenie o mieste uloženia písomnosti http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21603/n 21603 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/envelope-1829509_960_720_0e24ad_md_baa9ed_md_faf5e1_md_bdfffb_md_7f2e3c_md_9939b1_md_b00ff9_md_7563be_md_8c23bf_sm.jpg CCE Šaľa - opätovné informovanie verejnosti http://trnovecnadvahom.sk/sprava/21418/n 21418 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/information-2910636_960_720_dc86b7_md_e32ebb_md_543bec_md_a3a190_md_89fcea_md_7e7d37_md_ba2b52_md_6655ce_md_ff19fc_md_8e4a9e_md_4afa31_sm.jpg