RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/18862/n 18862 informácia pre obyvagteľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/notebook-tablet-apple_426239_md_046fc8_md_f01ef7_md_9afe1d_sm.jpg Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu - upovedomenie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/18868/n 18868 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/o1new_4494b0_md_79a193_md_b7b4ee_md_3e61d3_sm.jpg Zber skla z domácností http://trnovecnadvahom.sk/sprava/18869/n 18869 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/shard-444631_960_720_484f15_md_ba7354_md_9028f3_md_0a8de7_md_b27aa6_sm.jpg Celoplošné testovanie - 6. kolo http://trnovecnadvahom.sk/sprava/18835/n 18835 Informácia pre záujemcov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/coronavirus-4972480_1920_a9e6b2_md_834bc0_md_041b9e_md_53ac82_sm.jpg Rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia http://trnovecnadvahom.sk/sprava/18720/n 18720 informácia pre záujemcov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/pero-zapisnik_5263cc_md_bf5692_md_59beb6_md_793b3b_md_dd1166_md_01e962_sm.jpg Oznámenie o voľnom pracovnom mieste http://trnovecnadvahom.sk/sprava/18657/n 18657 Informácia pre záujemcov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_ade07c_md_c69c11_md_d06ab9_sm.jpg Rozhodnutie zo zisťovacieho konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/18589/n 18589 ŽST Trnovec nad Váhom - ŽST Tvrdošovce - rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2 http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/fountain-pen-1053697_960_720_4e4148_md_6c1fe4_md_34746d_sm.jpg Zaslanie správy o hodnotení činnosti - CCE Šaľa http://trnovecnadvahom.sk/sprava/17490/n 17490 Informácia pre verejnosť http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/shield-286711_960_720_b40d54_md_d57817_md_e40274_md_172666_md_60a742_md_41ae5f_md_0d8503_sm.jpg Pomôžte skvalitniť výchovnovzdelávací proces v našej ZŠ s MŠ http://trnovecnadvahom.sk/sprava/17328/n 17328 dve percentá z daní pre OZ Trnky http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/communication-4141527_960_720_dc35bc_md_d1acc6_sm.jpg Návrh na vydanie územného rozhodnutia http://trnovecnadvahom.sk/sprava/17296/n 17296 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2021/tree-200795_960_720_e2901d_md_44912d_md_faf5bb_md_412632_sm.jpg