RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Trnovecké noviny ročník 2020 http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12707/n 12707 aktuálne číslo Trnoveckých novín http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/noviny-aktualne-spravy_be4b2f_md_e08c05_sm.jpg Zber plastov z domácností http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12708/n 12708 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/odpad-plasty-separovanie_c78a12_md_f7e3ba_md_b0f72d_md_246478_md_e15d69_md_4e85cc_md_fdcfe0_md_f3635b_md_d9e695_sm.jpg Oznámenie o začatí vodoprávneho konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12695/n 12695 podľa § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/information-2910636_960_720_dc86b7_md_e32ebb_md_543bec_md_a3a190_md_89fcea_md_7e7d37_md_ba2b52_md_6655ce_md_ff19fc_md_3aad6b_md_7ce985_sm.jpg Zmeny a doplnky č. 3 - ÚP obce Močenok http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12694/n 12694 územný plán obce Močenok http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/shield-286711_960_720_b40d54_md_d57817_md_e40274_md_172666_md_60a742_md_41ae5f_md_cd9afc_md_98dde7_sm.jpg Oznámenie o začatí stavebného konania - "Cesta I/75 Šaľa - obchvat" http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12642/n 12642 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/o1new_4494b0_md_79a193_md_caaaad_sm.jpg Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12585/n 12585 Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/pen-631321_960_720_7613a6_md_fe36c2_md_0f736b_md_b79092_md_88480b_md_295d1c_sm.jpg Povinnosť predložiť negatívny test http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12588/n 12588 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/covid-19-4908692_1920_556664_md_881486_sm.jpg Daň z nehnuteľností - rozhodnutia http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12445/n 12445 Informácia pre daňovníkov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/money-2724235_960_720_2c3fde_md_14995d_md_72ee80_md_c45b17_md_95b363_sm.jpg Zastavenie územného konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12428/n 12428 Informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/dscf3406_035d04_sm.jpg Oznámenie o začatí správneho konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12427/n 12427 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/information-2910636_960_720_dc86b7_md_e32ebb_md_543bec_md_a3a190_md_89fcea_md_7e7d37_md_ba2b52_md_6655ce_md_ff19fc_md_8e4a9e_md_72a95d_md_7466f0_sm.jpg