RSS Obec Trnovec nad Váhom http://trnovecnadvahom.sk RSS kanál obce Obec Trnovec nad Váhom sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/14007/n 14007 Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3 http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/warming-2370285_960_720_d625e5_md_7eaee7_md_b2793b_md_b8ae0c_sm.jpg informácia o mieste uloženia písomnosti http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13976/n 13976 oznámenie o doručení písomnosti do vlastných rúk - Garadyová V. http://trnovecnadvahom.sk/data/cuet/cuet_sm.jpg Informácia o mieste uloženia písomnosti http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13896/n 13896 oznámenie - Hrdá J. http://trnovecnadvahom.sk/data/cuet/cuet_sm.jpg Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13893/n 13893 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/o1new_4494b0_md_e4c42e_md_1769d4_sm.jpg Oznámenie o začatí územného konania http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13880/n 13880 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/zmluva-dohoda-podpis_12601e_md_d693ac_md_438f72_md_bb6952_md_699812_sm.jpg Informácia o podaní návrhu http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13718/n 13718 "Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov - kontajnerová technológia pre suchú fermentáciu s výrobou CNG (BIO)" http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/pero-zapisnik_389e7c_md_eea722_md_0bab56_sm.jpg „Zmena časti územného rozhodnutia – Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13662/n 13662 verejná vyhláška http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/o1new_4494b0_md_e4c42e_md_a88f6d_md_de944d_sm.jpg Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Argónová jednotka Duslo, Slovensko" http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13388/n 13388 Informácia pre verejnosť http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/envelope-1829509_960_720_0e24ad_md_baa9ed_md_faf5e1_md_bdfffb_md_7f2e3c_md_9939b1_md_7984bc_sm.jpg Povolenie stavby - "Cesta I/75 Šaľa - obchvat" http://trnovecnadvahom.sk/sprava/13273/n 13273 Informácia pre verejnosť http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/o1new_4494b0_md_79a193_md_caaaad_md_b5360a_sm.jpg "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Močenok" - rozhodnutie http://trnovecnadvahom.sk/sprava/12983/n 12983 informácia pre obyvateľov http://trnovecnadvahom.sk/data/news/trnovecnadvahom/2020/shield-286711_960_720_b40d54_md_d57817_md_e40274_md_172666_md_60a742_md_41ae5f_md_cd9afc_md_98dde7_md_fd91a0_sm.jpg