Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmeny a doplnky č. 3 - ÚP obce Močenok

 
územný plán obce Močenok

Dňa 29.06.2020 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42, 927 01 Šaľa oznámenie č. OU-SA-OSZP-2020/004711-004 o vypracovaní strategického dokumentu: ,,Územný plán obce Močenok – zmeny a doplnky č. 3“.

V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené  na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-mocenok-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené. Dotknuté orgány, obec a zainteresovaná verejnosť môžu vykonať konzultácie k oznámeniu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. na uvedenej adrese, počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ÚP obce Močenok Veľkosť: 38.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.7.2020