Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Symboly obce

Rok 2004 sa natrvalo zapíše do histórie obce Trnovec nad Váhom a to tým, že v tomto roku obec získala svoje obecné symboly (erb, vlajku a pečať), ktoré ju budú reprezentovať i v budúcnosti.

Erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má i na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti. Sme radi, že už i my patríme k tým obciam a mestám majúcim svoje symboly, ktoré sú súčasťou kvality ich života a identity.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Trnovec nad Váhom vytvorený heraldickým ateliérom Ars Heraldica a odporučila ho na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Trnovec nad Váhom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky. Obecné zastupiteľstvo schválilo erb obce v navrhovanej podobe na svojom XII. zasadnutí dňa 31. 05. 2004 a zároveň bol erb obce zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou T-26/04 v podobe:

nad strieborným zvlneným brvnom preloženou modrou zvlnenou tretinou strieborného štítu zelený bezlistý modroplodý trnkový krík

symboly

Obecný erb je erbom s hovoriacim symbolom a jeho obsah korení v rastlinnom motíve prevzatom z historickej pečate obce a interpretovanom ako krík trnky. Symbol je doplnený o motív rieky Váh, čím sa erbové znamenie stáva dôsledne hovoriacim identifikačným znakom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi.

Pečať obce Trnovec nad Váhom je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM.