Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Farské oznamy

Prinášame veriacim aktuálny poriadok sv. omší a informáciu o obnove pamätníka na miestnom cintoríne.

Obnova Pomníka Józsefa Kahlebergera, kňaza

Poďakovanie Nitrianskemu samosprávnemu kraju

Medzi významné  osobnosti pôsobiace v Ostrihomskej arcidiecéze a aj v Trnovci nad Váhom na prelome 19. a 20.storočia je určite potrebné zaradiť vdp. dekana Józsefa Kahlebergera (1856-1938), ktorý v našej obci a farnosti pôsobil v r. 1896-1927. Je vhodné si pripomenúť základné informácie o tomto nitrianskom rodákovi: Narodený: 10.1.1856 v Nitre; Ordinovaný (vysvätený za kňaza): 20.6.1879; pôsobil ako kaplán: 1879 Hronská (Tekovská) Nová Ves; 1882 v Zlatých Moravciach; Pôsobil ako spávca farnosti: 1885 Výčapy Opatovce farár; od 1897 – do r. 1927 Tornócz (v Tornoku);  Podľa podľa záznamov v Krstnej matrike je prvý záznam o krte, ktorý vyslúžil je 9. decembra 1897. Odchod do dôchodku: r. 1928 - na dôchodku žil v Nových Zámkoch;  zomrel: 20. apríla 1938 v Nových Zámkoch; pochovaný: 22. apríla 1938, V Trnovci nad Váhom; zostalo po ňom: Rituale Strigoniensis, z. r. 1907, s jeho vlastnoručným podpisom a starou pôvodnou pečaťou a erbom farnosti; Missale Romanum; jeho teologické knihy z ktorých študoval.

 

Vzhľadom na zlý stav pomníka, sme požiadali v roku 2020 Nitriansky samosprávny kraj o pomoc pri obnove pomníka tohoto významného kňaza. Komisia kultúry a športu Zastupiteľstva NSK na svojom zasadaní v marci 2021 odporučila Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja schváliť materiál Návrh dotácií na podporu kultúry a športu na rok 2021. Na 26. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 29.03.2021 bola dotácia na Obnovu pomníka Józsefa Kahlebergera schválená. Z celkovej sumy obnovy 3961,- eur Nitriansky samosprávny kraj prispel sumou 3321,- eur.

Následne sme urobili výber  kamenárstva, ktoré by mohlo v požadovanej kvalite vykonať obnovu vzácneho pomníka. Bolo vybrané Kamenárstvo GARANT N&N zo Šale.

Pomník sa skladal z troch častí: základ a horizontálnu platňu zhotovili z betónu a bola rozlámaná;  na nej bol postavený kamenný podstavec o rozmeroch 70x50x30 cm z pieskovca.  Na ňom stála horná umelecky veľmi hodnotná časť pomníka zhotovená zo vzácneho krémového mramoru. Pomník je vzácny ale predovšetkým pre svoje umelecké stvárnenie. Pán dekan zomrel v r. 1938, keď sa konal v Budapešti Medzinárodný eucharistický kongres. Pomník je vyhotovený v secesnom štýle, podľa hlavného loga budapeštianskeho eucharistického kongresu.

Pomník sa stáva svojím posolstvom významným aj pre našu generáciu. Hovorí nám predovšetkým o tom, že tento vzácny človek a kňaz, ktorý v obci pôsobil 30 rokov, sa žiadal pochovať  tu v Trnovci nad Váhom, hoci na dôchodku žil  11 rokov v Nových Zámkoch. Jeho nástupca, ďalší vzácny kňaz farár-dekan a biskupský vikár, mons. Ján Hanzlík (pôsobil v Trnovci nad Váhom v r.1924-1946) si uctil svojho predchodcu, u ktorého pôsobil v r. 1924-1928 ako administrátor tým, že mu dal vo farnosti postaviť takýto vzácny pomník, s jasným eucharistickým posolstvom o hlbokej eucharistickej úcte oboch kňazov.

Sme plní vďačnosti Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že v rámci záchrany kultúrnych hodnôt a pamiatok financoval svojou dotáciou záchranu a obnovu tejto pamiatky, ktorá má nielen svoje miesto v rámci celého kraja, ale ho v nadväznosti na širšie historické súvislosti aj prekračuje. Farnosť Trnovec nad Váhom, ani Obec Trnovec nad Váhom by z vlastných prostriedkov pomník nemohli obnoviť.

Želám všetkým, ktorí navštívite miestny cintorín, zastaviť sa, pozrieť si krásnu kultúrnu pamiatku a pomodliť sa za zosnulého farára-dekana Józsefa Kahlenbergera.

 

Anton Ján Solčiansky, Vladimír Šimunek, farskí administrátori

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Obnova Pomníka Józsefa Kahlebergera Veľkosť: 827.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.9.2021
oznamy 18.10. - 24.10.2021 Veľkosť: 445.3 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2021