Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

 

zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Dátum: 19.09.2019

Autor: Administrátor

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ – informácia pre verejnosť

 

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že dňa 18. 09. 2019 obdržali z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Zámer navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO 52 071 359.

Obec Trnovec nad Váhom zároveň oznamuje, že s predloženým Zámerom navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ sa môže verejnosť oboznámiť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom adresa 925 71  Trnovec nad Váhom 587 na referáte životného prostredia na prízemí v lehote 21 dní od zverejnenia zámeru navrhovanej činnosti, t. j. do 10. 10. 2019 a na webovej stránke obce a na webovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk/sk/eia.

Zámer je dostupný na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona na adresu:  

 

          Ministerstvo životného prostredia SR

          Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

          Námestie Ľ. Štúra 1

          812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
upovedomenie-cce Veľkosť: 1.69 MB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019