Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sťažnosti a petície

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma Obec Trnovec nad Váhom v podateľni Obecného úradu Trnovec nad Váhom v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

  • Obec je povinná vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
  • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Obec oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Pri vybavovaní petícií Obec Trnovec nad Váhom dodržiava zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z. z.

  • Obec je povinná prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,
  • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, obecný úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
odpoveď na petíciu - Porážkáreň
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 667.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2016
odpoveď na petíciu - prenájom MKS
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 782.1 kB Formát: pdf Dátum: 22.9.2017
oznámenie o výsledku vybavenia petície - rekonštrukcia Horná ul Veľkosť: 163.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.11.2018