Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obyvateľstvo

Vývoj počtu obyvateľov obce Trnovec nad Váhom k 31.12.2023:

demografia_2

 

Na základe údajov získaných zo sčítania obyvateľstva z rokov 1961, 1970, 1980, 1991, 2001, 2011 a 2021 vývoj počtu obyvateľov v Trnovci nad Váhom od roku 1961 do roku 1991 mal klesajúci charakter, odvtedy má stúpajúcu tendenciu. 

Tabuľka: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961

 

Rok 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021
Trnovec nad Váhom 3277 3145 2825 2453 2541 2652 2784

 Zdroj: Štatistický úrad SR


Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961

 

počet_obyv.

Vierovyznanie

Obec charakterizuje prevaha katolíkov. V roku 2011 sa nehlásilo k náboženskému vierovyznaniu 19% obyvateľstva, podľa sčítania z roku 2021 je to až 33,41% obyvateľov.

Tabuľka: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2021

 

Rímskokatolícka cirkev Reformovaná kresťanská cirkev Evanjelická cirkev Ostatné Nezistené Bez vyznania
1352 35 74 69 324 930

 Zdroj: SODB 2021

vierovyznanie_web

Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2021

 

Národnosti, menšiny

Z hľadiska národnostného zloženia je obec rôznorodá . Výraznú prevahu obce tvoria obyvatelia slovenskej národnosti (75,65 %), ale klesajúci trend má podiel obyvateľstva maďarskej národnosti (12%, v sčítaní v r. 2011 to bolo 24%). Podľa údajov zo sčítania obyvateľov z roku 2021 české obyvateľstvo tvorí 0,57 % obyvateľov obce.

Tabuľka : Národnostné zloženie v roku 2021

Celkový počet obyv. Národnosť
Slovenská Maďarská Rómska Česká Iná Nezistená
2784 2106 334 4 16 10 314

Zdroj: SODB 2021

Národnostné zloženie v roku 2021

národnosť_w