Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obce Trnovec nad Váhom

10.04.2018

 Autor: Administrátor

Územnoplánovacia dokumentácie obce bola v roku 2013 na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. februára 2013 uznesením č. 126/2013 schválená. Zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.januára 2010 uznesením č. 31/OZ-2010 bodom II.

Obec Trnovec nad Váhom z dôvodu potreby aktualizácie tejto územnoplánovacej dokumentácie začala s prípravou vypracovania Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom.

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie budú vypracované v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti.

 

Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN-O Trnovec nad Váhom je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce.

 

Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN-O Trnovec nad Váhom je zmena funkčného využitia lokalít.

 

 

 

Všetky informácie o strategickom dokumente nájdete v priložených súboroch nižšie.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznamenie-o-sd-zad-c-1-2017-upn-o-trnovec-na-d-vahom Veľkosť: 893.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2018
oznamenie-o-sd-zad-c-1-2017-upn-o-trnovec-na-d-vahom-vymedzenie-ru Veľkosť: 4.3 MB Formát: pdf Dátum: 18.7.2018