Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poradovník žiadateľov o pridelenie obecného bytu

V zmysle platného VZN č. 6/2019 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom a prílohy č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu bol uznesením č. 274/2021 schválený poradovník žiadateľov o nájomné byty vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom

poradovník_podpora_šfrb

poradovník_byty_škola

kritériá_1_1

počet_bodov_1_1