Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška-Upovedomenie o odvolaní proti roz

Zverejnenie verejnej vyhlášky: „Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu - Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia  -  na stavbu  "Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

 02.07.2018

 Autor: Administrátor

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vydalo pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018 rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu

 

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov,

 

pre navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28, so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

 

(ďalej len "navrhovateľ").

 

Proti uvedenému rozhodnutiu dňa 25.06.2018, v zákonnej lehote prostredníctvom elektronickej podateľne bolo doručené stavebnému úradu „Odvolanie voči územnému rozhodnutiu mesta Šaľa o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ zo dňa 24.06.2018, ktoré podal Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, so sídlom Námestie SNP č. 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava. Kópia tohto odvolania je prílohou upovedomenia.

 

Viac informácií k nahliadnutiu v priloženej verejnej vyhláške.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
skmbt_c28018070212420 Veľkosť: 2.28 MB Formát: pdf Dátum: 18.7.2018
upovedomenie-o-odvolani-obchvat Veľkosť: 230.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2018