Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ÚP obce Selice

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Selice

zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

 UPOVEDOMENIE o doručení oznámenia o strategickom dokumente– informovanie verejnosti – "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Selice"

Dňa 14. 10. 2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané oznámenie Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/007830-4 o tom, že obstarávateľ, Obec Selice, Sovietskej armády 11311/16, 925 72  Selice predložil Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Selice"

V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. oznamujeme verejnosti, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-obce-selice

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumenteZmeny a doplnky č.1 ÚPN Obce Selice ” je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 2/1

927 01 Šaľa

 

 

 

 

V Trnovci nad Váhom, 16. 10. 2019

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
up-obce-selice Veľkosť: 257.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2019