Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

"Areál Zdroje Zeme Horný Jatov"

Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia - "Areál Zdroje Zeme Horný Jatov"

 

zverejnenie podkladov rozhodnutia

Dátum: 22.08.2019

Autor: Administrátor

Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia – informovanie verejnosti – „Areál Zdroje Zeme Horný Jatov“ 

 Dňa 21. augusta 2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané upovedomenie Okresného úradu  Šaľa o tom, že na základe pripomienok verejnosti správny orgán vyžiadal doplňujúce informácie k zámeru "Areál Zdroje Zeme Horný Jatov" na objasnenie týchto pripomienok a požiadaviek. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru navrhovateľ doručil Okresnému úradu Šaľa. Toto vyhodnotenie podklad rozhodnutia.

Účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i spôsobu jeho zistenia, resp. navrhnúť jeho doplnenie do 5 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Do spisu je možné nahliadnuť, robiť z neho kópie, odpisy a výpisy na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa v čase od 8.00 do 15.00 h.

Podklady rozhodnutia sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zeme-horny-jatov

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
upovedomenie-o-podkladoch-rozhodnutia-areal-zdroje-zeme Veľkosť: 467.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.9.2019