Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška-stavebné povolenie

SÚBOR
Dátum: 23.02.2024
Počet videní: 188
2 min. čítania
Verejná vyhláška-stavebné povolenie

Verejná vyhláška- Meleg RD

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznámila začatie konania o povolení stavieb, podľa §61 ods. 2 upustila od miestneho zisťovania, nakoľko boli známe pomery staveniska a dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti. Podľa § 39a ods. 4  stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie  podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodla, že „Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu na par. č.: 781/2 v kat.území Trnovec nad Váhom“ sa podľa §  39a ods.4, § 66 stavebného zákona  a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., a prihliadnuc na  § 6 ods. 4 vyhlášky  532/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona P O V O Ľ U J E.

Verejná vyhláška je zverejnená nižšie k nahliadnutiu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
verejna vyhlaska RD Meleg Veľkosť: 428.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024