Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie o umiestnení stavby

SÚBOR
Dátum: 28.05.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 721
Rozhodnutie o umiestnení stavby

verejná vyhláška

Juraj Ďuriš, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 399,  podal dňa 1.2.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu:

 

Pozemky pre výstavbu jedného rodinného domu.

 

Stavba obsahuje:

Rodinný dom SO 01

Spevnená plocha - prístup k rodinnému domu

 

Miesto stavby:  Trnovec nad Váhom, pozemky parcela číslo  408/18, 408/19, 408/20, 408/21  v  kat. úz. Trnovec nad Váhom   

Obec Trnovec nad Váhom,  ako určený príslušný stavebný úrad  podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila návrh  podľa § 37, 38, 39b stavebného zákona v územnom konaní, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na podklade toho, vydáva  podľa § 39a stavebného zákona a ust. § 6 ods.5 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY :

 

Pozemky pre výstavbu jedného rodinného domu :

SO 1 Rodinný dom a spevnená plocha – prístup k rodinnému domu

 

Bližšie informácie v prílohe.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
152_2021_Ďuriš_ RD a cesta Veľkosť: 775.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.