Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Obec Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom
Oficiálne webové sídlo obce

Vitajte na oficiálnom webovom sídle Obce Trnovec nad Váhom! 

 
Webové sídlo obce Trnovec nad Váhom www.trnovecnadvahom.sk  sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (verejné vyhlášky, zmluvy a pod.).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme. Z tohto dôvodu obec zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.
 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.