Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obec Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom
Oficiálne webové sídlo obce

Vitajte na oficiálnom webovom sídle Obce Trnovec nad Váhom! 

 
Webové sídlo obce Trnovec nad Váhom www.trnovecnadvahom.sk  sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (verejné vyhlášky, zmluvy a pod.).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme. Z tohto dôvodu obec zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.
 

Facebook

Odber noviniek