Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

podľa § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou

Dňa 2. júla 2020 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie Okresného úradu Šaľa, ktorým odbor životného prostredia Okresného úradu Šaľa oznamuje začatie vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci žiadosti Obce Trnovec nad Váhom o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosti o osobitné užívanie vôd o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd a povolenie na zavlažovanie pozemkov vodnými stavbami na stavbu "Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom"

 

Oznámenie nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
ver. vyhláška vodozádržné opatrenia 45.1 kB pdf 6.8.2020

Facebook

Odber noviniek