Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie ponuky - OVS 1/2024

SÚBOR
Dátum: 21.03.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 137
1 min. čítania
Zverejnenie ponuky - OVS 1/2024

oznámenie o výsledku súťaže

Obec Trnovec nad Váhom ako vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bol:

rodinný dom s kuchyňou, dvoma obytnými miestnosťami, vedľajšími priestormi a s čiastočným základným príslušenstvom v Trnovci nad Váhom, časť Horný Jatov, súpisné číslo 854 na pozemku registra „C - KN“ parcelné č. 236/87, evidovaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Šaľa na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Horný Jatov

oznamuje, že obchodná verejná súťaž bola úspešná.

Komisia na vyhodnotenie ponúk na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2024 po posúdení doručeného súťažného návrhu skonštatovala, že ponuka predložená uchádzačom: Roman Mezei, trvale bytom Trnava, spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ponuka-mezei-r Veľkosť: 2.92 MB Formát: pdf Dátum: 21.3.2024