Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 26.02.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 972
5 min. čítania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti

Obec Trnovec nad Váhom so sídlom 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587 v zastúpení: Mgr. Oliver Berecz, starosta obce, v súlade s §6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu

 

Opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti

 

Miesto výkonu práce:  Obec Trnovec nad Váhom

Popis pracovných činností: 

starostlivosť o klientov v ich domácnosti: pomoc pri sebaobslužných úkonoch – pri hygiene, stravovaní, dodržiavaní pitného režimu, obliekaní, vyzliekaní, pomoc pri mobilite a motorike; pomoc pri starostlivosti o domácnosť – nákup potravín a drobného spotrebného tovaru, príprava jedla a varenie, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie a žehlenie), starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, ďalšie jednoduché úkony (platby inkasa a pod.); pomoc pri základných sociálnych aktivitách – sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach; dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok (37,5h/týždeň)

Kvalifikačné predpoklady: základné/stredné/úplné stredné odborné vzdelanie

                                                      kurz opatrovania

Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, flexibilnosť, zodpovednosť,

                                                    empatia, ochota pomáhať, spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

                                                                    životopis

                                                                    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

                                                                    doklad o vzdelaní a doklad o absolvovaní kurzu opatrovania

Výhody zamestnávateľa: pracovná doba 37,5h týždenne, stravné lístky

                                                  5 dní dovolenky naviac v porovnaní s výmerou podľa zákonníka práce na základe kolektívnej zmluvy

                                                  vyššieho  stupňa

                                                 v prípade záujmu DDS – doplnkové dôchodkové sporenie

Platové podmienky:  nástupný plat 800,- Eur v hrubom

Termín doručenia žiadosti do:  platí do zmazania ponuky

 

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, e-mailom na adresu obec@trnovecnadvahom.sk alebo zaslať poštou na adresu:

Obec Trnovec nad Váhom

925 71 Trnovec nad Váhom č. 587

Kontaktná osoba:  Mgr. Vargová tel. 0917 873 524 

 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.