Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upovedomenie - "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

SÚBOR
Dátum: 19.02.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 296
1 min. čítania
Upovedomenie -

verejná vyhláška

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky („ďalej ako „ministerstvo“), sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vydalo záverečné stanovisko, ktorým rozhodlo, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ navrhovateľa ewia a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia.

Toto upovedomenie sa doručuje účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jeho webovom sídle.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

zvesené 11. 3. 2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
upovedomenie o podkladoch CCE Šaľa Veľkosť: 900 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024
Úradný zaznam - verejná vyhláška
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 520.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024