Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025“.

Dátum: 18.01.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 185
2 min. čítania
Správa o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025“.

Informovanie verejnosti

Dňa 17.01.2024 bola Obci Trnovec nad Váhom doručená správa o hodnotení strategického dokumentu : ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025“. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň zaslal aj oznámenie o termíne verejného prerokovania strategického dokumentu, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2024 o 10.00 h. v zasadačke č. 64 na 1. poschodí Okresného úradu Nitra, Štefánikova tr. 69.

 

V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu  je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom na referáte spisovej služby na 1. poschodí do 21 dní od zverejnenia strategického dokumentu.

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

 

zvesené 22. 2. 2024