Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

V Trnovci nad Váhom máme prvý chránený strom

Dátum: 10.01.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 996
2 min. čítania
V Trnovci nad Váhom máme prvý chránený strom

Informácia pre obyvateľov

Chránené stromy a ich ochranné pásma sú samostatnou kategóriou ochrany prírody. Chránené sú stromy, ktoré majú mimoriadny kultúrny, historický, krajinotvorný alebo estetický význam.

 

Vyhláškou Okresného úradu Nitra č. 50/2023 zo dňa 19. 12. 2023, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2024, bol za chránený strom vyhlásený aj dub letný, ktorý rastie pred budovou bývalej fary v katastri našej obce.

 

Dub má obvod kmeňa 319 cm a výšku 18,5 metra, odhadovaný vek je 120 rokov. Zdravotný stav stromu je dobrý a pod názvom „Hunyadyho dub v Trnovci nad Váhom“ je tretím chráneným stromom v okrese Šaľa. Jeho vek bol stanovený aj na základe dobových pohľadníc, z ktorých najstaršia pochádza z roku 1907.

 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z z.  v znení neskorších predpisov bolo vyhlásené aj ochranné pásmo chráneného stromu, ktorým je územie okolo stromu v plošnom pomere jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10m od kmeňa stromu. V tomto ochrannom pásme je zakázane vykonávať niektoré činnosti, napr. jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom, aplikovať chemické látky, vykonávať terénne úpravy, ukladať odpad alebo skladovať materiál, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a pod.

 

Označenie chráneného stromu a jeho ochranného pásma zabezpečí územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR.