Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie - „Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa“

SÚBOR
Dátum: 21.12.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 282
2 min. čítania
Rozhodnutie - „Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa“

Informovanie verejnosti

Obec Trnovec nad Váhom informuje verejnosť, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „„Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa““ navrhovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35826487 rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.


V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.

 

Rozhodnutie nájdu záujemcovia v prílohe.

 

zvesené 30. 1. 2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
rozhodnutie - elektrolytická výroba vodíka Veľkosť: 1.64 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023