Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa

SÚBOR
Dátum: 14.11.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 302
2 min. čítania
Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa

Informovanie verejnosti

Dňa 13. novembra bolo obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a. s. Šaľa. a upovedomenie o začatí konania. Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť na svojom webovom sídle

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrolyticka-vyroba-vodika-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-duslo-s

 

V zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zároveň oznamujeme, že do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie po dobu 10 pracovných dní od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Trnovec nad Váhom na referáte spisovej služby obecného úradu počas stránkových hodín.

 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia SR do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva alebo dotknutej obce. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

zvesené 2. 1. 2024

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Elektrolyticka vyroba vodika z OZE v Duslo, a. s. Sala_ zaslanie oznamenia o zmene navrhovanej cinnosti a upovedomenie o zacati konania Veľkosť: 796.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2023
informacia-pre-verejnost_elektrolyticka-vyroba-vodika-z-obnovitelnych-zdrojov-en- Veľkosť: 267.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2023