Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upovedomenie o podaní odvolania

SÚBOR
Dátum: 08.11.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 285
2 min. čítania
Upovedomenie o podaní odvolania

Informovanie verejnosti

UPOVEDOMENIE o podaní odvolania – informovanie verejnosti – „Areál Zdroje Zeme Horný Jatov – III. etapa“ – pre navrhovateľa Zdroje Zeme v zastúpení splnomocnenej spoločnosti INECO s. r. o.

 Dňa 8. novembra 2023 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané upovedomenie  Okresného úradu  Šaľa  o podaní odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2023/005639-27 zo dňa 5. 10. 2023 vydanému v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť: ,,Areál Zdroje Zeme Horný Jatov – III. etapa“ navrhovateľa Zdroje Zeme, a. s. Vajnorská 39, 831 04 Bratislava, v zastúpení splnomocnenej spoločnosti INECO. s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11  Banská Bystrica.

Verejnosť sa môže s obsahom odvolania oboznámiť na webovom sídle ministerstva na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zeme-horny-jatov-iii-etapa

 

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k obsahu podaného odvolania na adresu: Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, do 5 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
upovedomenie o podaní odvolania Veľkosť: 68.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2023