Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie-areál Zdroje Zeme

SÚBOR
Dátum: 12.10.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 244
2 min. čítania
Stavebné povolenie-areál Zdroje Zeme

Stavebné povolenie

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila a prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia postupom podľa § 61, § 62 stavebného zákona, s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami a so známymi účastníkmi konania. Na základe výsledkov tohto posúdenia, stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje stavbu „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“ v rozsahu stavebných objektov:

SO 02.2 Prekládka trafostanice,
SO 302 Splašková kanalizácia -1/B. etapa

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 240/45, 240/102, 240/107, 240/109, 240/111, 240/112, 240/113, 240/114, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe listu vlastníctva č. 893.

Stavebné povolenie prikladáme nižšie k nahliadnutiu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2549_2023 006 RO Trafo a kanalizacia Veľkosť: 891.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.