Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Dátum: 14.09.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 197
2 min. čítania
Oznámenie o zmene strategického dokumentu

informovanie verejnosti

Dňa 05.09.2023 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu: ,,Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, že oznámenie o zmene strategického dokumentu je zverejnené  na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-sala-zmeny-doplnky-c-8-zmena-pre-lokalitu-c-1-hetmen

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie do 14 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené. Dotknuté orgány, obec a zainteresovaná verejnosť môžu vykonať konzultácie k oznámeniu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. na uvedenej adrese počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na referáte spisovej služby Obecného úradu Trnovec nad Váhom počas úradných hodín.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.