Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výmena plynového horákového automatu sušiarne vo výrobni HCH

SÚBOR
Dátum: 03.09.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 239
2 min. čítania
Výmena plynového horákového automatu sušiarne vo výrobni HCH

Informovanie verejnosti

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Výmena plynového horákového automatu sušiarne vo výrobni HCH

navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa, so sídlom

Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa

 

V zmysle § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  informujeme verejnosť o možnosti nahliadnuť do tohto oznámenia po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na referáte spisovej služby na 1. poschodí obecného úradu.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vymena-plynoveho-horakoveho-automatu-susiarne-vo-vyrobni-hch

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Na stanovisko doručené po lehote sa nemusí prihliadnuť.

Celé znenie oznámenia nájdu záujemcovia v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výmena plynového horákového automatu sušiarne vo výrobni HCH Veľkosť: 765.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2023
info-pre-verejnost- Veľkosť: 304 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.