Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška-stavebné povolenie Sklenárová

SÚBOR
Dátum: 04.08.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 223
2 min. čítania
Verejná vyhláška-stavebné povolenie Sklenárová

Stavba: „NN  vzdušné káblové vedenie na par. č. 410/1, 668/1, 676/1 v kat. úz. Trnovec nad Váhom."

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 62, 64 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie, v stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavbu :      

„NN  vzdušné káblové vedenie na par. č. 410/1, 668/1, 676/1 v kat. úz. Trnovec nad Váhom“ (ďalej len "stavba") v obci Trnovec nad Váhom

v katastrálnom území Trnovec nad Váhom, na pozemkoch v katastrálnom území Trnovec nad Váhom líniová stavba, podľa § 39a/, 66 stavebného zákona P O V O Ľ U J E v rozsahu uvedenom v popise.

Verejnú vyhlášku prikladáme nižšie ako prílohu k nahliadnutiu.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Sklenárova ZDS- 2407-2023-003 SP Veľkosť: 580.6 kB Formát: pdf Dátum: 4.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.