Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Inštalácia točivých redukcií na PTH"

SÚBOR
Dátum: 13.03.2023
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 267
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti -

Informovanie verejnosti

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

 

„Inštalácia točivých redukcií na PTH”

navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa, so sídlom

Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa.

 

V zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zároveň oznamujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie v kancelárii spisovej služby na 1. poschodí obecného úradu po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom.

Oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivych-redukcii-na-pth

 

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v stanovenej lehote doručené dotknutej obci.

 

zvesené 31. 3. 2023

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
informacia-pre-verejnost- Veľkosť: 180.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2023
pd_sprievodna-sprava-instalacia-tr-na-pth- Veľkosť: 236.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2023
pd_suhrnna-technicka-sprava-instalacia-tr-na-pth- Veľkosť: 901.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2023
ozn-o-zmene-nc-instalacia-tocivych-redukcii-na-pth-final-final- Veľkosť: 10 MB Formát: pdf Dátum: 14.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.