Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upovedomenie o začatí konania - "Veterný park Trnovec nad Váhom"

SÚBOR
Dátum: 25.10.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 405
Upovedomenie o začatí konania -

a zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o zaslaní zámeru a upovedomenia o začatí konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

 

„Veterný park Trnovec nad Váhom“

navrhovateľa Duslo, a. s. Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03  Šaľa.

 

Zámer a informácia pre verejnosť sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-trnovec-nad-vahom

 

V zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení upovedomenia a zároveň oznamujeme, že do zámeru možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 21 dní od zverejnenia na referáte spisovej služby na 1. poschodí Obecného úradu Trnovec nad Váhom počas úradných hodín pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 21 dní od dňa zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR alebo od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v uvedenej lehote doručené dotknutej obci.

 

zvesené 22. novembra 2022

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
informacia-pre-verejnost- Veľkosť: 223.1 kB Formát: pdf Dátum: 26.10.2022
duslo-eia-vte-041022-final- Veľkosť: 27.9 MB Formát: pdf Dátum: 26.10.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.