Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie- Verejná vyhláška o predĺžení platnosti stavebného povolenia

SÚBOR
Dátum: 21.07.2022
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 764
Rozhodnutie- Verejná vyhláška o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Vyhláška o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 3a ods. 2 v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava zo dňa 03.06.2022 ( doručená na
tunajší úrad dňa 07.06.2022 )

v y d á v a

toto r o z h o d n u t i e, ktorým podľa ustanovení § 67 ods. 2, § 68 a § 69 stavebného zákona, stavebníkovi:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

p o v o ľ u j e


pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 v rozsahu stavebných objektov uvedených vo vyhláške.

 

Danú vyhlášku prikladáme k nahliadnutiu ako prílohu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ver. vyhláška Veľkosť: 312.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.7.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.