Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

"Terciálna redukcia N2O na KD3" - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Dátum: 03.10.2021
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 432

upovedomenie o začatí konania

Dňa 28.09.2021 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Terciárna redukcia N2O na KD3“, navrhovateľa Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č.1236, 927 03 Šaľa.

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  a podľa § 65g ods. 3 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom na referáte spisovej služby na 1. poschodí počas úradných hodín.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/terciarna-redukcia-n2o-na-kd3

 

Podľa § 29 ods. 9 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.