Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profil obstarávateľa

Názov: Obec Trnovec nad Váhom
Sídlo: Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO: 00306240
Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Berecz, starosta obce
Telefón: 031/7781496
e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

Obec Trnovec nad Váhom je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

  • Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.sk/