Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Modernizácia biologickej/chemickej učebne školy

51 712,08 € 85% Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
  6 083,77 € 10% spolufinancovanie ŠR
  3 041,89 €   5% vlastné zdroje obce

 

Obec Trnovec nad Váhom ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom podala v roku 2018 žiadosť poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zriadenie biologicko/chemickej učebne, keďže učebňa, ktorú má škola vybudovanú, už nespĺňala potrebné kritériá a jej stav neumožňoval zabezpečenie plnohodnotného vyučovania prírodovedných predmetov.

Žiadosť bola schválená a počas letných prázdnin sa nám podarilo projekt zrealizovať. S podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a financií zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obce Trnovec nad Váhom  sme vybudovali novú, modernú učebňu, ktorá zvýši odborné vedomosti žiakov, ich výsledky a úspešnosť na trhu práce. Učebňa má pracovné miesta pre 21 žiakov a plnohodnotne vybavené pracovisko učiteľa. Je vybavená interaktívnou tabuľou a príslušenstvom, ktoré umožní využívať ďalšie interaktívne vyučovacie pomôcky.

Vytvorili sme tak novú, modernú učebňu na výučbu prírodovedných odborov, ktorá bude slúžiť žiakom našej školy a ktorá skvalitní vzdelávanie na našej škole.

Bez_názvu_2