Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt Predvianočná nálada 2017

47

 

Názov projektu: Predvianočná nálada 2017

Výška finančného príspevku: 10 000 EUR

Poskytovateľ: Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Príjemca: Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

 

Obec Trnovec nad Váhom podala v auguste 2017 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na Projekt Predvianočná nálada 2017 v rámci Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP. Naša obec bola úspešná a tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. 

Nadácia SPP na základe rozhodnutia správnej rady poskytla našej obci finančný príspevok vo výške 10 000 Eur. Obec pomocou podporeného projektu zorganizovala a technicky zabezpečila 3. ročník Vianočných trhov, ktoré v obci patria medzi najobľúbenejšie podujatia za rok. Organizovaním vianočných trhov sa snažíme spríjemniť predvianočnú náladu, upevniť vzťahy v našej komunite a vzbudiť u občanov záujem o veci verejné, o svoje okolie, aby zabudli aspoň na chvíľu na starosti a oddýchli si od sviatočných príprav. Našim občanom ako aj širokej verejnosti obec prinesie predvianočnú náladu nielen organizovaním vianočných trhov, ale aj formou vianočného osvetlenia, ktoré bolo z príspevku zakúpené. Obec vďaka príspevku od Nadácie SPP mohla zakúpiť a vylepšiť interiérové vybavenie kultúrneho domu a to zakúpením nových stoličiek a stolov, ktoré budú v budúcnosti využité na kultúrne a spoločenské udalosti v obci. Nie každému je dopriate užiť si krásne a pohodové sviatky strávené v kruhu najbližších a priateľov. Mnohí sú odkázaní na pomoc druhých. Aj z tohto dôvodu sme chceli prispieť vďaka projektu finančným príspevkom pre Zariadenie opatrovateľských služieb v našej obci, aby sme tak pomohli našim starším občanom odkázaným na pomoc a starostlivosť. Preto určitú časť finančného príspevku obec využila na zakúpenie technického vybavenia akútneho v tomto zariadení a to konkrétne prenosný germicídny žiarič, práčka a umývačka riadu. Zakúpením uvedenej techniky by sme sa chceli zároveň odvďačiť a prekvapiť darom nielen klientov zariadenia, ale vypomôcť tak aj zamestnancom, ktorí sa o všetkých obyvateľov a celé zariadenie neustále vzorne starajú.