Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PHSR Obce Trnovec nad Váhom 2016-2023

Je dobré mať stratégiu. Vedieť, kam ideme a čo pre to musíme urobiť, aby sme sa tam dostali. Stratégiu majú ľudia, inštitúcie, firmy. Majú ju aj mestá, obce a regióny. Majú ju preto, že ju chcú mať. A aj preto, že im to prikazuje Zákon o podpore regionálneho rozvoja. V súčasnosti sa podľa neho takéto stratégie volajú v obciach, mestách i krajských samosprávach Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Program rozvoja obce Trnovec nad Váhom je strednodobý strategický dokument, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Spracovanie dokumentu zabezpečil odborník p. Mgr. Pavol Kalmár v spolupráci s obecným úradom v Trnovci nad Váhom a pracovnou skupinou obyvateľov obce, ktorá bola vytvorená na spoluprácu pri prípravách a tvorbe Programu rozvoja obce na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2023 .

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ obce Trnovec nad Váhom  je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov. Na území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR je výsledkom strategického plánovania. Spomínaný dokument obsahuje najmä: 


• analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a
   prvoradých potrieb, 
• úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné    prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2, 
• návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.

 

PHSR rozvoja obce je spracovaný ako nový plánovací dokument obce, ktorý je a bude nevyhnutnou prílohou pri žiadostiach obce o čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období 2014 – 2020.

 

PHSR Obce Trnovec nad Váhom na programové obdobie 2016-2023 bol prerokovaný na  zasadnutí OZ dňa 04.04.2016 a schválený uznesením č. 108/2016.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PRO_2020_Trnovec_n_Vahom_final Veľkosť: 3.92 MB Formát: pdf Dátum: 13.4.2016