Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Národný projekt “Šanca na zamestnanie“

Dohoda č. 16/17/054/28-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť.

Finančný príspevok, ktorý bol poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF je 15% : 85%.

Obec Trnovec nad Váhom využila možnosť projektu „Šanca na zamestnanie“ a po schválení žiadosti o finančný príspevok zamestnala 3 znevýhodnených uchádzačov o prácu na dobu 9 mesiacov.

Tento projekt sa realizuje vďaka:

 

Opere__ny_program___udske_zdroje_–_kópia