Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom

Realizáciou projektu pod názvom ,,Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom sa skvalitnilo životné prostredie obyvateľov obce a regiónu. Dve časti nachádzajúce sa v centrálnej časti obce sú prepojené zrekonštruovanou miestnou komunikáciou, v parku a na nádvorí kultúrneho domu boli zrekonštruované spevnené plochy, čím sa znížila prašnosť v obci.
V hlavnom centre boli zrekonštruované poškodené chodníky, vymenené zastaralé parkové osvetlenie, čím sa znižuje energetická náročnosť. V parku sú osadené nové lavičky, pieskovisko a hracie zostavy určené pre stretávanie rodičov a detí i ostatných obyvateľov. V parku časti nádvoria kultúrneho domu, na Hlavnej ulici a pri kostole sú zrekonštruované a zriadené nové parkovacie plochy, čo zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky. Rekonštrukciou autobusových zastávok sa prispelo k poveternostnej pohode a to hlavne v zimných mesiacoch. Zlepšil sa estetický vzhľad obce a svojou atraktivitou láka i obyvateľov okolitých obcí.

 

Projekt je kompletne zrealizovaný. Zrealizovali sa všetky stavebné objekty v celom zazmluvnenom rozsahu v súlade so zmluvou. Stručne išlo o tieto práce: Rekonštrukcia - chodníkov, parkovacích plôch, miestnej komunikácie, múrika pred zdravotným strediskom, vstupu na nádvorie KD a parkového osvetlenia. Zrealizovali sa aj nové chodníky, parkovacie plochy a parkové osvetlenie. Realizáciou boli osadené autobusové zastávky, lavičky, hracie zostavy pre deti, taktiež boli vykonané sadové úpravy.

 Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

tabuľa