Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pamätihodnosti obce Trnovec nad Váhom

ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH A NEHNUTEĽNÝCH PAMIATOK OBCE

1

Národné kultúrne pamiatky

105x75_j

        29

        13u

počet 3

námestie

pomník antifašistickej manifestácie

baroková zvonica

zvon z r. 1911 odlial Antal Novotný v Temešvári

2

Vojnové hroby

pamätník_obetiam_vojen

počet: 4

cintorín, park

Viď výpis z ústrednej evidencie vojnových hrobov

3

Kostol Premenenia Pána, RK

DSC00581

intravilán obce

Vybudovaný bol v r. 1725, postaviť ho dal vtedajší zemepán Štefan Hunyadi, podľa kánonickej vizitácie z r. 1755 kostol vysvätil Žigmund Berényi a pôvodne sa nazýval kostol Premenenia Pána na hore Tábor. Napriek tomu, že kostol bol postavený v období vrcholného  baroka, jeho dnešná podoba nemá žiadne znaky tohto obdobia a kostol ju dostal počas rozsiahlej prestavby v roku 1911. Prestavba bola uskutočnená v štýle pseudoklasicizmu.

4

Socha sv. Floriána

florián

pri hlavnej ceste

Socha patróna Dobrovoľného požiarneho zboru, ktorý je najstarším spolkom v obci. Podstavec bol odliaty pri príležitosti 50. výročia založenia spolku v roku 1924, samotná socha je staršia, zhotovená zrejme rovnakou dielňou ako kríž obetiam cholery postavený v r. 1832. Sochu sv. Floriána zreštauroval v r. 2023-2024 Mgr. Art. Juraj Puškár.

5

socha sv. Tekly

DSCF4596

v extraviláne obce

Socha predstavuje zriedkavé vyobrazenie prvomučeníčky sv. Tekly. Keďže v obci nie je kronika, nepoznáme človeka, ktorý dal túto sochu zhotoviť a umiestnil ju za obcou. Poznáme však historický názov tejto časti extravilánu, ktorý sa nazýva dodnes Tekla a pod týmto názvom ho spomína už miestny kňaz Gabriel Ujváry v dokumente z roku 1784. Takto je uvedený aj na 2. vojenskom mapovaní z rokov 1819 – 1869. Sochu zreštauroval v roku 2021 Mgr. art. Juraj Puškár

6

administratívna budova z (pravdepodobne) 19. storočia

DSCF4108

oproti obecnému úradu

Budova vznikla na pozemku patriacom Huňadymu, pravdepodobne zbúraním alebo prestavbou pôvodnej kúrie v r. 1893. Zachovali sa originálne plány z r. 1898, na ktorých je budova už v dnešnej podobe. Bola sídlom Družstva proti záplavám na ľavom brehu Váhu, neskôr v nej sídlil Rímskokatolícky farský úrad.

7

Kamenný kríž

20160602_101345

miestny cintorín

Empírový, z r. 1816 (zdroj: Pamiatkový úrad Bratislava). Spomínaný vo vizitácii z r. 1841, darca neznámy

8

Kamenný kríž

20160602_101741

miestny cintorín

Spomínaný vo vizitácii z r. 1841, pôvodne umiestnený na námestí pri zvonici oproti vtedajšej fare. Podľa pamiatkového úradu kríž pochádza z r. 1803.

9

Kamenný kríž

       DSCF9856u

námestie pri pamätníku

Tento kríž bol vybudovaný ako dar za ukončenie epidémie cholery, ktorá zúrila v obci v r. 1831. Postavený bol v roku 1832, darcom bol Štefan Ács a Ágnes Kupka. Spomínaný vo vizitácii z roku 1841.

Zreštauroval ho v r. 2022 Mgr. art. Juraj Puškár.

10

socha sv. Jána z Nepomuku

1-2

cintorín

Spomínaná vo vizitácii z r. 1841 ako socha umiestnená pri rieke Váh. Neskôr umiestnená v záhrade rodinného domu, od r. 2018 na cintoríne, zreštaurovaná a slávnostne vysvätená v r. 2019

11

Lurdská kaplnka

1-1

cintorín

Pravdepodobne vybudovaná v 40-tych rokoch 20. storočia ako pripomienka zázračného zjavenia panny Márie v meste Lourdes. Pokrytá votívnymi tabuľkami veriacich, socha Panny Márie datovaná v r. 1954.

12

Kostol sv. Ladislava

kostol

Horný Jatov

Rímskokatolícky kostol, pravdepodobne postavený ako loretánska kaplnka. Je spomenutý vo vizitácii z 13. augusta 1755, kde sa uvádza, že sa v Hornom Jatove nachádza vznešená kaplnka sv. Ladislava, uhorského kráľa, ktorú vybudoval gróf Jozef Esterházy. Vo vizitácii z r. 1780 je spomenutá ako kaplnka so štvorcovým pôdorysom, ktorú gróf Esterházy postavil na súkromné bohoslužby z pevného materiálu, kaplnka sa nachádza oproti miestu, na ktorom kedysi stál jeho kaštieľ.

13

zvony

22u

zvonica

V miestnej zvonici sa nachádzajú tri zvony, dva zvony, najmenší a najväčší, pochádzajú z roku 1924 a odlial ich trnavský zvonolejár A. Kurbel z príspevkov trnoveckých veriacich.

14.

mauzóleum Štefana Pyrkera de Felső Eőr

untitled_(20_of_74)

cintorín

Horný Jatov

Na cintoríne v Hornom Jatove sa nachádza hrobka Štefana Pyrkera de Feslő Eőr, ktorý zomrel 4. februára 1814. Mauzóleum dal svojmu otcovi postaviť cca v rokoch 1818-1820 významný cirkevný hodnostár, opát z Lilienfeldu, spišský biskup, benátsky patriarcha a jágerský arcibiskup Ján Ladislav Pyrker.