Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pamätihodnosti obce Trnovec nad Váhom

ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH A NEHNUTEĽNÝCH PAMIATOK OBCE

1

Národné kultúrne pamiatky

105x75_j

počet 1

námestie

Viď výpis z registra nehnuteľných NKP

2

Vojnové hroby

pamätník_obetiam_vojen

počet: 4

cintorín, park

Viď výpis z ústrednej evidencie vojnových hrobov

3

Zvonica baroková

100_2405

námestie

Uvádzaná v Súpise pamiatok na Slovensku III.

4

Kostol Premenenia Pána, RK

DSC00581

intravilán obce

Vybudovaný bol v r. 1725, postaviť ho dal vtedajší zemepán Štefan Hunyadi, podľa kánonickej vizitácie z r. 1755 kostol vysvätil Žigmund Berényi a pôvodne sa nazýval Kostol Premenenia Pána na hore Tábor. Napriek tomu, že kostol bol postavený v období vrcholného  baroka, jeho dnešná podoba nemá žiadne znaky tohto obdobia a kostol ju dostal počas rozsiahlej prestavby v roku 1911. Prestavba bola uskutočnená v štýle pseudoklasicizmu.

5

Socha sv. Floriána

DSCF4956

pri hlavnej ceste

Socha patróna Dobrovoľného požiarneho zboru, ktorý je najstarším spolkom v obci. Sochu postavili pri príležitosti 50. výročia založenia spolku v roku 1924.

6

socha sv. Tekly

DSCF4596

v extraviláne obce

Socha predstavuje zriedkavé vyobrazenie prvomučeníčky sv. Tekly. Keďže v obci nie je kronika, nepoznáme človeka, ktorý dal túto sochu zhotoviť a umiestnil ju za obcou. Poznáme však historický názov tejto časti extravilánu, ktorý sa nazýva dodnes Tekla a pod týmto názvom je uvedený aj na 2. vojenskom mapovaní z rokov 1819 – 1869. Sochu zreštauroval v roku 2021 Mgr. art. Juraj Puškár

7

administratívna budova z (pravdepodobne) 19. storočia

DSCF4108

oproti obecnému úradu

Budova vznikla na pozemku patriacom Huňadymu, pravdepodobne zbúraním alebo prestavbou pôvodnej kúrie v r. 1893. Zachovali sa originálne plány z r. 1898, na ktorých je budova už v dnešnej podobe. Bola sídlom Družstva proti záplavám na ľavom brehu Váhu, neskôr v nej sídlil Rímskokatolícky farský úrad.

8

Kamenný kríž

20160602_101345

miestny cintorín

Spomínaný vo vizitácii z r. 1841, darca neznámy

9

Kamenný kríž

20160602_101741

miestny cintorín

Spomínaný vo vizitácii z r. 1841, pôvodne umiestnený na námestí pri zvonici oproti vtedajšej fare.

10

Kamenný kríž

kríž

námestie pri pamätníku

Tento kríž bol vybudovaný ako dar za ukončenie epidémie cholery, ktorá zúrila v obci v r. 1831. Postavený bol v roku 1832, darcom bol Štefan Ács a Ágnes Kupka. Spomínaný vo vizitácii z roku 1841.

11

socha sv. Jána z Nepomuku

1-2

cintorín

Spomínaná vo vizitácii z r. 1841 ako socha umiestnená pri rieke Váh. Neskôr umiestnená v záhrade rodinného domu, od r. 2018 na cintoríne, zreštaurovaná a slávnostne vysvätená v r. 2019

12

Lurdská kaplnka

1-1

cintorín

Pravdepodobne vybudovaná v 40-tych rokoch 20. storočia ako pripomienka zázračného zjavenia panny Márie v meste Lourdes. Pokrytá votívnymi tabuľkami veriacich, socha Panny Márie datovaná v r. 1954.

13

Kostol sv. Ladislava

kostol

Horný Jatov

Rímskokatolícky kostol, pravdepodobne postavený ako loretánska kaplnka. Je spomenutý vo vizitácii z r. 1780, kde sa uvádza, že sa v Hornom Jatove nachádza kaplnka sv. Ladislava so štvorcovým pôdorysom, ktorú postavil na súkromné bohoslužby z pevného materiálu Jozef Esterházy, kaplnka sa nachádza oproti miestu, na ktorom kedysi stál jeho kaštieľ.

14

zvony

13u

zvonica

V miestnej zvonici sa nachádzajú tri zvony, najstarší z r. 1911 by mal byť spolu so zvonicou vyhlásený za NKP. Ostatné dva zvony, najmenší a najväčší, pochádzajú z roku 1924 a odlial ich trnavský zvonolejár A. Kurbel z príspevkov trnoveckých veriacich.

15.

hrobka rodiny Pirkerovcov

untitled_(20_of_74)

cintorín

Horný Jatov

Na cintoríne v Hornom Jatove sa nachádza hrobka rodiny Pirkerovcov, podľa nápisu na zadnej strane hrobky (mauzólea) je uvedený letopočet 1814. Hrobka nemá známeho vlastníka.