Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznamy

Pokyny pre účastníkov 5. stretnutia  Horný Jatov 2.7.2022

 

Odvoz účastníkov stretnutia autobusom je zabezpečený nasledovne:

12.45 hod.   Šaľa - odchod autobusu od autobusovej zastávky Kaufland

13.00 hod.   Trnovec nad Váhom - odchod autobusu pohostinstvo Metropol

13.10 hod.   Trnovec nad Váhom - reštaurácia Nitrianka

13.20 hod.   príchod do Horného Jatova

13.45 hod.   Jatov (okres Nové Zámky) - odchod autobusu od obecného úradu

 

Príchod pred kostol v Hornom Jatove, kde o 14.00 hod. začína svätá omša. Po jej skončení bude pristavený autobus pred kostolom, ktorý prevezie účastníkov na cintorín, kde bude akt kladenia venca so spomienkou na zosnulých rodákov. Návraty účastníkov do Trnovca nad Váhom a do Šale budú zabezpečené po skončení podujatia.    

Pri prezentácii účastníci obdržia: spravodaj, olovrant, lístky na guláš.                                                                                       

V rámci prezentácie knihy od autora Eduarda Kukana „Diplomat" bude možné si ju zakúpiť priamo v areáli podujatia. Radi privítame od Vás aj ceny do tomboly podľa Vašich možností. Ďalšie občerstvenie bude zabezpečené formou ambulantného predaja (pivo, kofola, cigarety, cigánska, a pod.).                                                    

Touto cestou Vás žiadame, ak ste sa ešte neprihlásili a podujatia sa chcete zúčastniť, urobte to obratom, nakoľko organizátori potrebujú zabezpečiť v dostatočnom predstihu stravu ako aj dostatočný počet miest na sedenie.                                                                                                                

 

e.kukan

 

Hornojatovčania opäť nesklamali

Medzi málo objektmi, ktoré sa v Hornom Jatove zachovali je aj kostolík postavený v devätnástom storočí. Zub času poznačil aj jeho strechu, ktorá vyžadovala  opravu. Kostolík nemá vlastníka. My, členovia Občianskeho združenia Hornojatovčan, sme nechceli dopustiť, aby schátral. Rozhodli sme sa  opraviť strechu. Oslovili sme Obecný úrad v Trnovci nad Váhom ako aj miestnu rímskokatolícku farnosť so žiadosťou o finančnú podporu. Zároveň sme požiadali rodákov z Horného Jatova a Kľučiarne o finančné dary. Odborníci posúdili rozsah potrebných opráv. Samotná rekonštrukcia spočívala v posilnení krovu, výmene strešných latiek, montáži fólie, výmene odkvapového systému, oplechovaní vežičky ako aj výmene strešnej krytiny. Celková cena diela podľa víťaznej ponuky bola 10 425 EUR. Na opravu obec prispela sumou 1000 EUR, Rímskokatolícka cirkev Trnovec nad Váhom 3 500 EUR. Finančné dary od rodákov a priaznivcov činili 6 000 EUR. Občianske združenie Hornojatovčan prebralo na seba zodpovednosť za úspešnú realizáciu diela. Organizačne sa na tom podieľali najmä predseda združenia RSDr. Peter Gomboš a podpredseda združenia Ing. Daniel Kňažko. Dodávateľom bola firma Štefana Sklenára z Trnovca nad Váhom, ktorému ďakujeme za kvalitne odvedenú prácu.

OZ Hornojatovčan ďakuje starostovi obce Mgr. Oliverovi Bereczovi a poslancom Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, ako i pánovi farárovi Mgr. Vladimírovi Šimunekovi, správcovi farnosti Trnovec nad Váhom. Zároveň úprimne ďakujeme rodákom, obyvateľom ako i všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na finančnej pomoci. Pomohli tak k úspešnej rekonštrukcii strechy kostolíka v Hornom Jatove, v ktorom sa stále vykonávajú bohoslužby. Aj s vašou pomocou sme pomohli zachovať túto dominantu Horného Jatova pre budúce generácie.

V prípade záujmu môžete naďalej posielať svoje finančné dary na č. ú. IBAN SK97 3100 0000 0042 3018 8609.

ĎAKUJEME!