Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kultúra

Kultúrne zdroje a historické pamiatky

Na území obce sa nachádza veľa kultúrnych a historických zdrojov (tabuľka 2.1.24). Na zachovanie tradícií v predošlých rokoch boli založené viaceré kultúrne organizácie, ktoré však v súčasnosti nefungujú, resp. nepôsobia pravidelne. Napriek bohatej histórii v obci nie je zriadené žiadne múzeum alebo pamätná izba. Z obce nepochádza osobnosť, ktorej význam by sa dal použiť na účely marketingu.

Významné historické pamiatky na území obce:

Rímskokatolícky kostol v Hornom Jatove – postavený pravdepodobne ako loretánska kaplnka. Spomína sa v kánonickej vizitácii z 13. augusta 1755, kde je uvedené, že v Hornom Jatove sa nachádza kaplnka zasvätená sv. Ladislavovi, uhorskému kráľovi. Vo vizitácii z r. 1780 je uvedená ako kaplnka so štvorcovým pôdorysom,  ktorú postavil na súkromné bohoslužby z pevného materiálu Jozef Esterházy. 

Zvonica – je umiestnená mimo kostola, v strede dediny. Zvonica je barokovo-klasicistická stavba postavená v druhej polovici 18. storočia. Ide o vežovitú murovanú dvojposchodovú stavbu krytú ihlanom. Zvukové otvory tvoria polkruhovo zakončené okná. Jednotlivé podlažia oddeľujú kordónové rímsy ( zdroj: Súpis pamiatok na Slovensku III.) V kanonickej vizitácii z r. 1731 sa však už v obci uvádza samostatná zvonica s dvoma zvonmi. Obec Trnovec nad Váhom v súčasnosti podala návrh na vyhlásenie tejto stavby za národnú kultúrnu pamiatku.

Socha ukrižovaného Krista - bola postavená na pamiatku ukončenia morovej epidémie v r. 1832.

Socha sv. Floriána, ochrancu proti požiaru, dal ju postaviť pri príležitosti 50. výročia svojho založenia miestny požiarny zbor v roku 1924.

Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána bol postavený v roku 1725 s podporou Štefana Hunyadiho. Hoci bol postavený v období vrcholného baroka, dnes nenesie žiadne znaky tohto obdobia. Pôvodne stál mimo dediny na mieste pomerne bezpečnom pred povodňami. Postavený bol z pevného materiálu a bol prikrytý šindľami. Mal drevenú vežu. Upravený bol v roku 1911 a po tejto úprave získal pseudoklasicistickú podobu. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi je rovný strop. V čele priečelia je veža. Hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola (je spomenutý už v kanonickej vizitácii v roku 1755). Zvon bol umiestnený mimo kostola, v strede dediny (pozri zvonica).

Jedna zo všetkých historických pamiatok je zapísaná do „Ústredného zoznamu pamiatkového fondu o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach“, a to:

- Miesto pamätné s pomníkom (č. ÚZPF 2521/0) - Pomník manifestácie proti fašizmu, vojne a rozbitiu republiky, ktorá sa konala 4. septembra 1938 v Trnovci nad Váhom

29

Tabuľka 2.1.24: Kultúrna infraštruktúra

 

Názov zariadenia Počet
kultúrny dom 1
Knižnica 1
klub dôchodcov 1
Kostol 2
Kaplnka 2
farský úrad 1
Sochy 2
Parky 1
chránené územia 1
archeolog. náleziská 1
pamätné miesta 2
významné hroby 1
Zvonice 1

 Zdroj: obecný úrad

Kultúrny a spoločenský život, trávenie volného času, spolky a tradície

Spoločenský život v Trnovci nad Váhom zabezpečuje 13 registrovaných a neregistrovaných mimovládnych organizácií (tabuľka 2.1.31). Technické a finančné podmienky činnosti spoločenských organizácií nie sú najlepšie. Nedávno vznikol v obci mládežnícky parlament, ktorý zastupuje záujmy mládeže. Spoločenské miestnosti (veľká sála, klubová a prednášková miestnosť) so sociálnymi miestnosťami v kultúrnom dome, ktoré využívajú hlavne miestne kultúrne organizácie momentálne sú vo funkčnom stave, ale potrebovali by rekonštrukciu. V oblasti športu funguje „FK Dynamo Trnovec nad Váhom“, ktorý sa venuje futbalu a „TJ Dynamo Trnovec nad Váhom - oddiel stolného tenisu“. Stolný tenis má v obci dlhoročnú tradíciu. V obci pôsobia 4 družstvá, z ktorých jedno pôsobí v II. lige. Najviac kultúrnych podujatí organizuje „Základná organizácia Csemadok-u“ a „Združenie rodičov školy Trnovec nad Váhom“. Do oblasti voľnočasových aktivít patria organizácie „Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu“, "Lukostrelecký klub Hubert Arrows", „ZO Slovenského zväzu záhradkárov“ a poľovnícke združenia „Drules“, „Nimród“ a PO Durmutz. Pre našich seniorov „Jednota dôchodcov na Slovensku - miestna organizácia“ organizuje klubovú činnosť raz do týždňa. V obci existujú aj tradičné kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré ľudia z obce alebo celého regiónu veľmi radi navštevujú. Zoznam tradičných podujatí:

 • Beseda o minulosti obce,
 • Deň Zeme,
 • Stavanie mája,
 • Zraz motorkárov,
 • Deň matiek,
 • Dni obce – v júni,
 • Hodové slávnosti – prvá nedeľa po 6. auguste,
 • Rozlúčka s letom
 • Stretnutia dôchodcov 70-ročných a starších – v októbri,
 • Mikuláš pre deti 
 • Vianočné trhy a ukážky tradičnej zabíjačky
 • Pohár starostu obce – futbalový turnaj.

Okrem spomínaných zariadení na trávenie voľného času (tabuľka 2.1.33) existuje ešte futbalové ihrisko so štadiónom Antona Keszeliho, niekoľko detských ihrísk, posilňovňa, strelnica, telocvičňa a komunitné centrum v Hornom Jatove. Futbalové ihrisko a telocvičňa sa nachádzajú vedľa základnej školy v športovom areáli, rovnako multifunkčné a workoutové ihrisko. Telocvičňa je prístupná pre mládež na športovo-spoločenské účely zadarmo. Prevádzka komunitného centra v Hornom Jatove bola otvorená 27. 11. 2006. V súčasnosti využívajú jeho priestory najmä mladí ľudia a deti na rôzne záujmové a športové aktivity. Tabuľka 2.1.32: Spoločenské organizácie v obci Trnovec nad Váhom. Tabuľka 2.1.32: Spoločenské organizácie v obci Trnovec nad Váhom

Spoločenská organizácia Počet Názov organizácie
futbalový klub 1 FK Dynamo Trnovec nad Váhom
iné TJ 1 TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu
poľovnícke združenia 3 Drules, Nimród, Durmutz
dobrovoľný hasičský zbor 1 Dobrovoľný hasičský zbor Trnovec nad Váhom
MO CSEMADOK 1 ZO Csemadok Trnovec nad Váhom
združenie rodičov 1 ZRŠ Trnovec nad Váhom
klub dôchodcov 1 Klub dôchodcov
cirkevná organizácia 1 Rímsko-katolícka cirkev
Jednota dôchodcov na Slovensku 1 Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
iné organizácie 1 ZO Slovenského zväzu záhradkárov
rybársky zväz 1 Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Celkom: 13

Zdroj: obecný úrad
Tabuľka 2.1.33: Spoločenské a športové zariadenia

 

Zariadenie Počet
Futbalové ihrisko 2
Štadión Antona Keszelyho 1
Telocvičňa 1
Posilňovňa 1
Strelnica 1
Kultúrny dom 1
Komunitné centrum 1
Knižnica 1

 Zdroj: obecný úrad