Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obdobie zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Leto je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod. Toto obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi.

S cieľom predísť vzniku požiarov upozorňujeme na dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, takisto na zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

V prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až do výšky 333 €.

 

V zmysle vyššie uvedeného Vám naši hasiči ponúkajú niekoľko úprimných odborných rád, aby ste predišli požiarnemu nebezpečenstvu, najmä:

 - dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom  
    vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

 - zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 - zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

 - poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru,

 - nedovolenej manipulácii detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi ako i horľavými kvapalinami, hre detí so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek, zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek.

 

Ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo Vašich silách, okamžite privolajte požiarnu jednotku. Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

Pri tejto príležitosti Vám pripomíname, že vznik požiarov je potrebné ohlásiť telefonicky priamo na Hasičskom a záchrannom zbore č. tel. 150, 112.