Zber a uloženie komunálneho odpadu

„NAKLADANIE S ODPADOM V NAŠEJ OBCI ”

Zber zmesového komunálneho odpadu spred domácností v roku 2018 sa bude realizovať:
- každý týždeň v pondelok.

Zmesový komunálny odpad sa v obci Trnovec nad Váhom zbiera z plastových odpadových nádob, ktoré je možné si zakúpiť na Obecnom úrade. Cena plastovej odpadovej nádoby s kapacitou 120 l je v súčasnosti 15,- Є

Každý poplatník podľa frekvencie vývozu zbernej nádoby je povinný zakúpiť potrebný počet lístkov priamo v pokladni Obecného úradu ( minimálne 3 kusy v hodnote 5,40 Є ).

Zber triedeného komunálneho odpadu spred domácností ( PET –žlté vrece, papier – modré vrece a sklo – zelené vrece, žltá nádoba na plasty, zelená nádoba na sklo) sa bude v roku 2018 realizovať:

- každý prvý utorok v mesiaci.


Ako v obci funguje kompostáreň a zberný dvor triedeného odpadu? Kompostáreň a Zberný dvor triedených zložiek odpadu sa nachádza na konci Zongorovej ulice. 


Prevádzkové hodiny

Letný režim:                                                   Zimný režim: 

Pondelok 14.00 - 18.00                                    Pondelok 13.00 - 17.00

Streda 14.00 – 18.00                                       Streda 13.00 - 17.00

Piatok 14.00 – 18.00                                        Piatok 13.00 - 17.00

Sobota 14.00 – 18.00                                      Sobota 13.00 - 17.00

 

Od 1.12.2016 Obec zahájila prípravné práce na výstavbe zberného dvora, z tohto dôvodu prevádzkové hodiny kompostárne sú nasledovné:

Piatok  14.00 - 18.00

Sobota 14.00 - 18.00

 

Do zberného dvora môžu občania odovzdať vytriedené zložky odpadu :

 • železný šrot – preberá sa kovový šrot, nefunkčné kotle, sporáky, staré pletivo, riad, železné plechy.
 • konzervy a plechovky.
 • sklo – preberajú sa predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo.Nepreberajú sa porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, autosklá.
 • papier – preberá sa neznečistený papier.
 • plasty – preberajú sa neznečistené plasty: plastový nábytok, kvetináče, plastové koše na odpadky,bielizeň, plastové nádoby – misky, vaničky, plastové police, hračky, podnosy, prepravky, bandasky, plastové sudy...
 • penový polystyrén – preberá sa čistý polystyrén z obalov (napr. televízory, monitory). Polystyrén zo stavieb sa preberá, ak je zbavený hrubých nečistôt..
 • plastové tégliky – preberajú sa čisté a staniolu zbavené nádobky od jogurtov, smotany, masla s označením PP alebo PS. Nepreberajú sa znečistené, resp. staniol obsahujúce obaly. Nepatria sem plastové obaly od rôznych kozmetických výrobkov a chemikálií.
 •  fólie – preberajú sa fólie zbavené hrubých nečistôt ( zemina, klince, špagáty).
 •  plastové fľaše a obaly – preberajú sa PET fľaše, vypláchnuté obaly z aviváží, drogérie, čistiacich prostriedkov. Fľaše je potrebné upraviť stlačením!!! Nepreberajú sa obaly znečistené.
 • tetrapakové obaly – preberajú sa neznečistené obaly.
 • tlejivky a žiarivky – preberajú sa len nepoškodené.
 • oleje – preberáme odpadové oleje z kuchýň aj motorové oleje v dobre uzavretých nádobách.
 • zelený odpad zo záhrad - tráva, lístie, buriny, šupy z ovocia a zeleniny, konáre...
 • veľkoobjemový odpad (t.j. odpad, ktorý sa kusovo nezmestí do zbernej nádoby) sa preberá dva krát ročne. V roku 2018 to bude :

  23. a 24. marca a 20. - 22. septembra.


 • stavebný odpad – preberáme len vytriedený a zbavený nebezpečných častí ako sú : azbest, lepidlá....
  Prevzatie stavebného odpadu je spoplatnené sumou : 0,015 Є za 1kg.
  Všetok odpad, ktorý nepreberáme na zberný dvor, a je charakterom komunálneho zmesového odpadu je spoplatnený aj na zbernom dvore v zmysle platného sadzobníka (0,015 Є za 1l odpadu)


  Nepreberáme:

 •  Elektroodpad z domácností – nepreberáme na zbernom dvore. Zber elektroodpadu z domácnoností je zabezpečený dvakrát do roka, presné termíny budú upresnené v priebehu roka 2017. 


 •  pneumatiky – nepreberáme na zbernom dvore. Konečný používateľ pneumatiky – občan je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík bezplatne. Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu.

 

 • Hrubo znečistené a nevytriedené zložky odpadu.!!!

 Touto cestou Vás žiadame o pochopenie a spoluprácu, za ktorú Vám vopred ďakujeme.


„ Šetrime spolu – trieďme odpad ! ”

Súbory na stiahnutie:
ELEKOS infoletak obce 2017 428.9 kB 11.12.2017

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.