Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zber a uloženie komunálneho odpadu

„NAKLADANIE S ODPADOM V NAŠEJ OBCI ”

Obec Trnovec nad Váhom v súlade so zákonom č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018: t.j. 62,19%.

Podstatnou zmenou je, že od roku 2019 do roku 2023 sa bude postupne zvyšovať poplatok za skládkovanie odpadov. Obce, ktoré vytriedia väčšie percento odpadu, budú platiť nižší poplatok, ako tie, ktoré menej dôsledne triedia odpad.


Zber zmesového komunálneho odpadu spred domácností v roku 2019 sa bude realizovať
každý týždeň v pondelok.

Zmesový komunálny odpad sa v obci Trnovec nad Váhom zbiera z plastových odpadových nádob, ktoré je možné si zakúpiť na Obecnom úrade. Cena plastovej odpadovej nádoby s kapacitou 120 l je v súčasnosti 21,- Є. 

Každý poplatník podľa frekvencie vývozu zbernej nádoby je povinný zakúpiť potrebný počet lístkov priamo v pokladni Obecného úradu ( minimálne 3 kusy v hodnote 5,40 Є ).

Zber triedeného komunálneho odpadu spred domácností ( PET –žlté vrece, papier – modré vrece a sklo – zelené vrece, žltá nádoba na plasty, zelená nádoba na sklo) sa bude v roku 2019 realizovať každý prvý utorok v mesiaci.


Ako v obci funguje kompostáreň a zberný dvor triedeného odpadu? 


Prevádzkové hodiny

Letný režim:                                                   Zimný režim: 

Pondelok 14.00 - 18.00                                    Pondelok 13.00 - 15.30

Streda 14.00 – 18.00                                       Streda 13.00 - 15.30

Piatok 14.00 – 18.00                                        Piatok 13.00 - 15.30

Sobota 14.00 – 18.00                                      Sobota 13.00 - 15.30

 

Do zberného dvora môžu občania odovzdať vytriedené zložky odpadu :

 • železný šrot – preberá sa kovový šrot, nefunkčné kotle, sporáky, staré pletivo, riad, železné plechy.
 • konzervy a plechovky.
 • sklo – preberajú sa predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo.Nepreberajú sa porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, autosklá.
 • papier – preberá sa neznečistený papier.
 • plasty – preberajú sa neznečistené plasty: plastový nábytok, kvetináče, plastové koše na odpadky,bielizeň, plastové nádoby – misky, vaničky, plastové police, hračky, podnosy, prepravky, bandasky, plastové sudy...
 • penový polystyrén – preberá sa čistý polystyrén z obalov (napr. televízory, monitory). Polystyrén zo stavieb sa preberá, ak je zbavený hrubých nečistôt..
 • plastové tégliky – preberajú sa čisté a staniolu zbavené nádobky od jogurtov, smotany, masla s označením PP alebo PS. Nepreberajú sa znečistené, resp. staniol obsahujúce obaly. Nepatria sem plastové obaly od rôznych kozmetických výrobkov a chemikálií.
 •  fólie – preberajú sa fólie zbavené hrubých nečistôt ( zemina, klince, špagáty).
 •  plastové fľaše a obaly – preberajú sa PET fľaše, vypláchnuté obaly z aviváží, drogérie, čistiacich prostriedkov. Fľaše je potrebné upraviť stlačením!!! Nepreberajú sa obaly znečistené.
 • tetrapakové obaly – preberajú sa neznečistené obaly.
 • tlejivky a žiarivky – preberajú sa len nepoškodené.
 • oleje – preberáme odpadové oleje z kuchýň aj motorové oleje v dobre uzavretých nádobách.
 • zelený odpad zo záhrad - tráva, lístie, buriny, šupy z ovocia a zeleniny, konáre...
 • veľkoobjemový odpad (t.j. odpad, ktorý sa kusovo nezmestí do zbernej nádoby) sa preberá dvakrát ročne.
 • elektroodpad z domácností je možné dvakrát ročne priniesť na zberný dvor, podobne ako veľkoobjemový odpad sa preberá v zmysle platného harmonogramu na rok 2019 
 • stavebný odpad – preberáme len vytriedený a zbavený nebezpečných častí ako sú : azbest, lepidlá....
  Prevzatie stavebného odpadu je spoplatnené sumou : 0,015 Є za 1kg.
  Všetok odpad, ktorý nepreberáme na zberný dvor, a je charakterom komunálneho zmesového odpadu je spoplatnený aj na zbernom dvore v zmysle platného sadzobníka (0,015 Є za 1 l odpadu)


  Nepreberáme:

 • pneumatiky – nepreberáme na zbernom dvore. Konečný používateľ pneumatiky – občan je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík bezplatne. Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu.
 • Hrubo znečistené a nevytriedené zložky odpaduĎakujeme, že spolu s nami odpad triedite a pomáhate tak životnému prostrediu!

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
ELEKOS infoletak obce 2017 428.9 kB pdf 11.12.2017