Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo robiť v prípade ohrozenia

Vážení občania, v týchto príručkách nájdete základné informácie, ako postupovať pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi. Našim cieľom je podať vám i vaším rodinám a priateľom návod ako postupovať v prípade mimoriadnych udalosti, aby nedošlo k ujme na zdraví a životoch.

Čo robiť pri úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití chemických zbraní)

- urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),
- čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom),
- uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie izolovaného uzavretého priestoru),
- vypnite ventiláciu,
- uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,
- sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia),
- riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
- pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu),
- pripravte si evakuačnú batožinu,
- telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky),
- poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru,
- nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
- zachovajte pokoj a rozvahu,
- budovu opustite len na pokyn,
- ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a   vašej polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách    a   postupujte, ako pri pobyte v nich),
- čakajte na ďalšie pokyny.
Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch!!!

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Čo robiť pri úniku nebezpečnej chemickej látky Veľkosť: 269.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.4.2016
co-by-mal-vediet-kazdy-v-pripade-ohrozenia Veľkosť: 2.85 MB Formát: pdf Dátum: 16.5.2017