Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber a uloženie komunálneho odpadu

„NAKLADANIE S ODPADOM V NAŠEJ OBCI ”

PREHLÁSENIE OBCE

 

pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady za rok 2019 v zmysle Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č.329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Dolupodpísaný Mgr. Oliver Berecz ako štatutárny zástupca obce Trnovec nad Váhom týmto prehlasujem, že obec Trnovec nad Váhom sa zaraďuje do príslušnej sadzby na rok 2020, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov nasledovne:

 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03

01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%)

Sadzba za príslušný rok v € za t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 61,40%.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov sa nachádza v prílohe č. 1.

 


Zber zmesového komunálneho odpadu spred domácností v roku 2023 sa realizuje každý týždeň v štvrtok.

Zmesový komunálny odpad sa v obci Trnovec nad Váhom zbiera z plastových odpadových nádob, ktoré je možné si zakúpiť na Obecnom úrade. Cena plastovej odpadovej nádoby s kapacitou 120 l je v súčasnosti 21,- Є. 

Každý poplatník podľa frekvencie vývozu zbernej nádoby je povinný zakúpiť potrebný počet lístkov priamo v pokladni Obecného úradu ( minimálne 3 kusy v hodnote 9,- Є ).

Zber triedeného komunálneho odpadu spred domácností ( PET –žlté vrece, papier – modré vrece a sklo – zelené vrece, žltá nádoba na plasty, zelená nádoba na sklo) sa v roku 2023 realizuje podľa zverejneného harmonogramu.


Ako v obci funguje kompostáreň a zberný dvor triedeného odpadu? 

 

Do zberného dvora môžu občania odovzdať vytriedené zložky odpadu :

 • železný šrot – preberá sa kovový šrot, nefunkčné kotle, sporáky, staré pletivo, riad, železné plechy.
 • konzervy a plechovky.
 • sklo – preberajú sa predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo. Nepreberajú sa porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, autosklá.
 • papier – preberá sa neznečistený papier.
 • plasty – preberajú sa neznečistené plasty: plastový nábytok, kvetináče, plastové koše na odpadky, bielizeň, plastové nádoby – misky, vaničky, plastové police, hračky, podnosy, prepravky, bandasky, plastové sudy...
 • penový polystyrén – preberá sa čistý polystyrén z obalov (napr. televízory, monitory). Polystyrén zo stavieb sa preberá, ak je zbavený hrubých nečistôt..
 • plastové tégliky – preberajú sa čisté a staniolu zbavené nádobky od jogurtov, smotany, masla s označením PP alebo PS. Nepreberajú sa znečistené, resp. staniol obsahujúce obaly. Nepatria sem plastové obaly od rôznych kozmetických výrobkov a chemikálií.
 •  fólie – preberajú sa fólie zbavené hrubých nečistôt ( zemina, klince, špagáty).
 •  plastové fľaše a obaly – preberajú sa PET fľaše, vypláchnuté obaly z aviváží, drogérie, čistiacich prostriedkov. Fľaše je potrebné upraviť stlačením!!! Nepreberajú sa obaly znečistené.
 • tetrapakové obaly – preberajú sa neznečistené obaly.
 • tlejivky a žiarivky – preberajú sa len nepoškodené.
 • oleje – preberáme odpadové oleje z kuchýň aj motorové oleje v dobre uzavretých nádobách.
 • zelený odpad zo záhrad - tráva, lístie, buriny, šupy z ovocia a zeleniny, konáre...
 • veľkoobjemový odpad (t.j. odpad, ktorý sa kusovo nezmestí do zbernej nádoby) sa preberá dvakrát ročne.
 • elektroodpad z domácností je možné dvakrát ročne priniesť na zberný dvor, podobne ako veľkoobjemový odpad sa preberá v zmysle platného harmonogramu na rok 2019 
 • stavebný odpad – preberáme len vytriedený a zbavený nebezpečných častí ako sú : azbest, lepidlá....
  Prevzatie stavebného odpadu je spoplatnené sumou : 0,10 Є za 1kg.  Nepreberáme:

 • pneumatiky – nepreberáme na zbernom dvore. Konečný používateľ pneumatiky – občan je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík bezplatne. Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu.
 • Hrubo znečistené a nevytriedené zložky odpaduĎakujeme, že spolu s nami odpad triedite a pomáhate tak životnému prostrediu!

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ELEKOS infoletak obce 2017 Veľkosť: 428.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2017
prehlasenie-obce
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 874.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2020
prehlasenie-2022
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 679.7 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2022