Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií

V zmysle § 102 ods. (5) zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov zvolávam prvé zasadnutie okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024.

 

Zasadnutie sa uskutoční v  stredu, 28. februára o 15.30 hod. v zasadacej miestnosti  na prvom poschodí Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

  

V prípade, že sa zasadnutia nemôžete zúčastniť, oznámte to:

 

  • písomne na adresu: Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
  • telefonicky: 0910395599
  • e-mailom:  volby@trnovecnadvahom.sk
  • osobne zapisovateľkám okrskových volebných komisií:
  • OVK č. 1 – PhDr. Kristína Gašparíková Novotná
  • OVK č. 2 – Iveta Mesárošová
  • OVK č. 3 – Andrea Hrotáková

 

Upozorňujeme delegovaných členov, že v zmysle ust. § 102 ods. (6) citovaného  zákona  členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb.