Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlasovacie preukazy - elektronická adresa na doručenie žiadostí

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024, prípadné druhé kolo volieb dňa 6. apríla 2024:

 

volby@trnovecnadvahom.sk

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.